European Bus Systems of the Future 2 (EBSF 2)

European Bus System of the Future 2 (EBSF 2) utgör en fortsättning på ett tidigare project med samma namn. Det nya projektet skall bidra till utveckling av en ny generation bussystem där innovativ fordonsteknologi och infrastruktur utgör viktiga beståndsdelar. Lösningarna skall testas i flera städer i Europa.

Ambitionen är att skapa en mer positiv bild av bussen som transportmedel genom att införa lösningar som ökar bussystemets effektivitet och minskar energianvändning och kostnader. Kraven på kostnads- och energieffektiva bussystem har lett till identifiering av ett antal tekniska innovationer och strategier för att minska energianvändningen i bussar inklusive system för ’eco-driving’, intelligenta garage och underhållsprocesser, IT-lösningar och standarder.

Innovationerna har också valts ut med avseende på teknikmognad så att att de kan snabbt kan kommersialiseras vid projektets slut. Samverkan mellan Europas ledande busstillverkare, underleverantörer och operatörer förväntas leda till att projektresultaten kommer att påverka utformningen av framtida bussystem och –tjänster, ökad attraktivitet och bättre totalekonomi.

Projektledare: Umberto Guida & Michele Tozzi, UITP

Samarbetande organisationer

 • Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) (Forskningsinstitut, France)
 • Teknologian Tutkimuskeskus (VTT) (Privat, Finland)
 • Consortio Transportes Madrid (Offentlig, Spain)
 • ACTIA Nordic, Linköping (Privat, Sweden)
 • Hogia (Privat, Sweden)
 • Västtrafik (Offentlig, Sweden)
 • Asstra - Associazione Trasporti (Privat, Italy)
 • Keolis Sverige AB (Privat, Sweden)
 • Sapienza, Università di Roma (Akademisk, Italy)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Privat, France)
 • Union Internationale des Transports Publics (UITP) (Privat, Belgium)
 • Centro de Estudios e Investigaciones Tecnicas (Forskningsinstitut, Spain)
Startdatum 2015-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.