Etablera 2D-kompositforskning vid Chalmers

För att säkerställa Chalmers roll som nyckelaktör för forskningen om grafenbaserade 2D-kompositer, satsar Chalmersstiftelsen nu 15 miljoner kronor de närmaste tre åren för att finansiera laboratorieutrustning och för att delfinansiera en forskargrupp under ledning av professor Vincenzo Palermo.

Finansieringen kommer att leda till utveckling av innovativa kompositer av 2D-material med polymerer och metaller, till skapande av nytt industriellt samarbete med nyckelpartner och, sist men inte minst, till utbildning av en ny grupp unga forskare från Chalmers.

Samarbetande organisationer

  • Chalmers grafencentrum (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 02 okt 2018.