Enzymatisk klyvning av lignin-kolhydrat-bindningar i växtbiomassa

För att öka användningen av förnybar växtbiomassa i energi- och materialtillämpningar i stället för fossila råvaror behövs nya och bättre metoder. Biomassa är ett komplext material bestående av olika polymerer. Starka kovalenta bindningar kopplar samman vissa av polymererna, och dessa behöver brytas för att bättre kunna bryta ned biomassan. Enzymer är specifika katalysatorer som används för att bryta ned biomassa i naturen, och även industriellt, men de enzymer som klyver kopplingar mellan polymererna i biomassan är bristfälligt studerade. I detta projekt är målet att hitta nya enzymer för detta ändamål, och att använda dem för att förbättra nedbrytningen av förnybar biomassa.

Samarbetande organisationer

  • Köpenhamns universitet (Akademisk, Denmark)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 15 feb 2022.