Environmental impact from sea transport from a life cycle perspective

Projektet syftar till att utveckla metoder och verktyg för miljöbedömning av bränsle/energi inom sjöfarten. Den inledande fasen har fokuserat på en fallstudie om olika fossilbaserade marina bränslen ur ett livscykelperspektiv. Utmaningen att utföra relevanta jämförelser mellan olika typer av bränslen/energikällor för den framtida sjöfarten är en drivande kraft.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats

Publicerad: fr 09 okt 2015.