Engine Combustion Network

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
Målet med projekten är att tillämpa ballistic imaging till Engine Combustion Network Spray A, en representativ bränsle spray från låg-temperatur Diesel förbranningsmotorer. På grund av optisk densitet av uppbrytnings regionen i sprejer som finns i Diesel motorer, primar uppbrytning av sånt sprejer är inte förstått bra.  Av följande skäl etablerade optiska mätningar inte kan utvinna någon detaljerad information från denna region, har ballistiska Imaging använts i tidigare studier för att undersöka strukturen på tungt finfördelning Dieselmotor bränsle sprays. The Engine Combustion Network är ett internationellt samarbete mellan nationella labb, industri, och universiteten att bättre förstå de strömningsmekanik och förbränning inuti olika förbränningsmotorer. I processen att kombinera och jämföra mätningar, är en djupare förståelse för den underliggande bränslespray fysik fått. Första condition granskats av ECN, Spray A, har undersökts på detta sätt av flera andra institutioner över hela världen. Här på Chalmers, har vi för avsikt att bidra med ny kunskap om sprayen primära uppbrott till detta samarbetsprojekt.
Projektledare: Mark Linne
​Energimyndigheten

Sidansvarig Publicerad: fr 24 okt 2014.