Energigeografier i Östafrika: geografiska perspektiv på omställning till förnybara energisystem

Projektet leds av doktorand Sylvère Hategekimana från University of Rwanda och Chalmers forskarskola Energi, Miljö och System. Det syftar till en bättre förståelse av vilken roll geografiska dimensioner spelar i pågående omställningsprocesser av energisystemen i den Östafrikanska regionen. Med bas i fältet energigeografi så bidrar projektet teoretiskt och empiriskt till djupare kunskap om energisystemens utveckling över tid, vad avser trender i infrastrukturutveckling, finansiella flöden och kunskapsflöden, territoriell kontrol, aktörers nätverk och maktrelationer, samt hur dessa sammantaget påverkar landsbygdens succesiva omvandling i Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania.

Samarbetande organisationer

  • University of Rwanda (Akademisk, Rwanda)
Startdatum 2020-04-01
Slutdatum 2024-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 23 dec 2020.