Energieffektiva millimetervågssändare

Projektet syftar till att testa och förstå de yttersta gränserna för kretsdesign och integrationsgrad i GaN-teknologi vid millimetervågsfrekvenser. Målet är att utveckla kostnads- och energieffektiva sändare för framtidens backhaul-produkter. Utvecklingsarbetet innefattar förutom design och tillverkning av kretsar även utveckling av en testbädd för utvärdering av kretsarna i relation till prestandakrav på system- och produktnivå. Kretsarna kommer slutligen att verifieras i Ericssons kommersiella produkter. Projektet väntas leda till innovativa lösningar som adresserar kraven i framtidens mikrovågslänksystem. Genom resultaten från detta projekt säkerställs Ericssons långsiktiga konkurrenskraft inom detta mycket konkurrensutsatta område. Genom att aktivt delta i och bidra till detta projekt så säkerställer Ericsson relevansen och exploateringsmöjligheterna för de uppnådda resultaten i mikrovågslänkar för framtida backhaul-tillämpningar.

Samarbetande organisationer

  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-25
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 08 feb 2020.