Energieffektiv sönderdelning inom gruvindustrin

Syftet är att utveckla konstellationen samt att identifiera, definiera och prioritera områden där potential för energibesparing bedöms vara möjlig både på kort och lång sikt. Målet har varit att skapa en konstellation med forskningsutförare och industriella partner som är beredda att prova och implementera nya lösningar i pilot- och fullskala. En konstellation finns nu med Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet samt LKAB, Boliden och Zinkgruvan. På grund av andra projekt lämnas ingen ansökan in om samverkansprojekt just nu.

Startdatum 2013-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 08 maj 2020.