Energi OCH Effekt: Hybridsuperkondensatorer

Syftet med projektet är att ta fram ett energilager för el- och hybridfordon som både kan lagra en stor mängd energi och hantera hög effekt. Sådana energilager saknas idag, men kan vara av avgörande betydelse för att el- och hybridfordon ska bli konkurrenskraftiga. En bred introduktion av denna typ av fordon kommer bidra till minskad energianvändning och minskade CO2-utsläpp.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 08 nov 2019.