Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet ( återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin. Förväntade effekter och resultat: Genom att tillämpa cirkularitetsbegreppet och principer i industriella processer kan den övergripande resurseffektiviteten förbättras. Detta leder till minskat beroende av naturresurser och strategiska material, och bidrar till att garantera framtida cirkulär-produktion av miljövänliga material, komponenter och produkter. Upplägg och genomförande: Principerna för ekoeffektivitet och cirkularitet är komplicerade att implementera. En nyckel till konkret framgång är att piloterna utförs i tillämpade miljöer hos företag i samarbete med forskare och teknologileverantörer. Konsortiet kommer att utnyttja de akademiska och industriella partnernas kompetens för att tillämpa digital teknik, metoder, strategiska planeringsverktyg och materialforskning för att skapa möjligheter och visa på faktiska piloter med cirkularitet som ledstjärna.

Samarbetande organisationer

  • ReFind Technologies (Privat, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • DyeCoo Textile Systems B.V. (Privat, Netherlands)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-02-28

Sidansvarig Publicerad: lö 19 dec 2020.