En simuleringsbaserad för guide för prediktion av skärbarhet

Målet är att utveckla en CAE-baserad guide för prediktion av skärbarhet hos nya inkommande arbetsmaterial i bearbetningsprocessen. Metoden bygger på modellering och simulering av skärprocessen, vilket integrerar smart användning av CAE-metoder för att uppnå hög flexibilitet och produktivitet i bearbetningsoperationerna. I denna utveckling är robusta CAE-metoder i symbios med experimentella metoder viktiga för att minska tid och kostnader för processplaneringen.


Projektet kommer att resultera i en simuleringsbaserad bearbetningsguide för att prediktera bearbetning av nya arbetsstycksmaterial med avseende på interaktionen mellan: skärkrafter, styrning av strömförbrukningen och verktygsslitaget. Metodiken bakom guiden representerar ett generiskt verktyg för att överföra simulerade bearbetbarhetsdata till produktionen för att minska ledtiderna i produktionslinjerna. Detta problem blir särskilt viktigt när en ny materialkvalitet ska introduceras för att möta designmålen - vanligtvis relaterad till lättviktskonstruktion.


Projektet genomförs av ett konsortium med fyra industripartner: AB Volvo, VCC, Scania CV AB och AB Sandvik Coromant samt två högskolepartners: Chalmers - MCR och KTH - DMMS. Projektets huvuduppgifter omfattar fyra arbetspaket: WPA på modellerings- och simuleringsutveckling, WPB, materialtest och modellkalibrering, WPC, systemanalys - maskindynamik, med inriktning på skärzonfysik från WPA och fräsnings-demonstratorn i WPD.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-30

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.