En ny lösning för ökad prestanda och låg vikt för transmissionskugghjul till elfordon

Projektet avser utveckling av en ny elfordonstransmission för förbättrad verkningsgrad, livslängd, buller och vibrationer. Energimyndigheten anser att projektet som avser energieffektivisering av elfordon är viktiga för att snabba på utvecklingen till fossilfria transporter.

Samarbetande organisationer

  • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
  • Applied Nano Surfaces Sweden AB (Privat, Sweden)
  • Höganäs (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-10-01
Slutdatum 2023-09-30

Sidansvarig Publicerad: ti 29 nov 2022.