Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi

Elektrifiering av fordon medför ofta komponenter med dyra och potentiellt kritiska metaller med begränsad utvinning och utan återvinning. För att minimera (1) affärsrisker relaterade till materialbrist och ökande kostnader, och (2) risken för att miljöpåverkan förskjuts från klimatpåverkan till resursknapphet, måste komponenterna designas för återanvändning, återtillverkning och återvinning.

Projektet avser ta fram riktlinjer för hur elfordonskomponenter kan utformas för resurseffektiva cirkulära materialflöden samtidigt som de har önskvärd prestanda. Specifikt studeras elmotorer för framdrift genom att kombinera avancerad teknisk design med LCA. Kunskapen stärker företagens miljöargument samt stimulerar nya arbetstillfällen i Sverige inom elmotortillverkning och återvinning. Resultaten kan omsättas i ny produktdesign, nya affärsmodeller och ökad styrning till cirkulär resurshantering.

Samarbetande organisationer

  • Walters Bildelar (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Malmköpings Mekaniska Werkstad AB (Privat, Sweden)
  • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
  • BorgWarner AB (Privat, Sweden)
  • Sveriges bilåtervinnares riksförbund (Non profit, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Eklunds bildelslager AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-31

Sidansvarig Publicerad: fr 06 maj 2022.