Elektrisk lufttransport i Sverige (Elise steg 2)

Syfte och mål: Syfte är att samordna utvecklingen och användandet av elektriska flygplan i Sverige. Projektet är en fortsättning på Elise steg 1 som löpte mellan april 2018 och januari 2019. I detta steg har ett konsortium av relevant kompetens bildats med RISE, Heart, Icarus Simulation, North Sea Drones, Chalmers, KTH, LiU, LTU och Uppsala universitet. Målet är att bygga upp en svensk elflygsindustri, med de första planen i trafik 2025, samt att bygga upp världsledande forskning för nästa generationers elflyg. Förväntade effekter och resultat: Resultatmålen är att ha en lösning för elektriskt flyg, med kort räckvidd, redo för att påbörja industrialisering. Vår samhällsvision är att de flesta svenska inrikesflyg 2030 ska ske i elektriska flygplan. Vår industriella vision är att svensk industri är världsledande inom el- och rymdteknik år 2030. Förväntat resultat: Aerodynamisk och preliminär konstruktionsdesign. Samarbete mellan flygbolag och flygplats. Färdplan för certifiering. Elektrisk drivenhet och laddningsinfrastruktur. Upplägg och genomförande: Heart: leda designarbetet samt ha en stor roll i affärs- och marknadsarbetet. North Sea Drones: bygga skalmodellerna för flygplanet. Icarus: utveckla aerodynamikprogramvara som ska användas för utformningen av flygplanet. UU: utforska framtida tekniker. Chalmers: bidra med vindtunneltestning av skalmodeller och propellerkonstruktion. KTH: bidra med aerodynamisk design. LiU: bidra med aerodynamisk design och skalmodellstestning. LTU: bidra med forskning inom autonomi och air traffic management. RISE: stödja affärs- och marknadsarbetet samt projektledning.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-01-19

Sidansvarig Publicerad: to 29 okt 2020.