Elhandelsbolagen och solelens spridning: strategier och kritiska avvägningar

Projektets syfte är att skapa en ökad förståelse för vilken roll etablerade elhandelsbolag spelar för en utbyggnad av solel i Sverige genom att möjliggöra för sina kunder att bli prosumenter eller på annat sätt bidra till ökad solelproduktion alternativt gå över till att köpa solel. Målet är att kartlägga de 30 största elhandelsbolagens erbjudanden med avseende på solel, göra en jämförande analys av ett urval av elhandelsbolagens affärsmodeller och analysera för- och nackdelar med olika strategier och affärsmodeller. Vidare ska resultaten spridas genom minst en akademisk artikel och minst två populärvetenskapliga presentationer eller publikationer. Projektet bedöms bidra till programmets mål om ökad utbyggnad av solel i Sverige samt till programmets mål om excellent forskning.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.