Elektrifiering av marin urbana transportsystem – Förstudie laddning

Världens städer står inför stora utmaningar när det gäller att möta behovet av effektiva och fossilfria transporter av gods och människor utan skadliga emissioner. Elektrifiering har under de senaste åren utkristalliserat sig som den teknik många städer ser som lösningen på dessa utmaningar.
 
I nästa skede av ElectriCity-samarbetet är målsättningen att etablera en marin demo-arena som möjliggör sömlöst elektrifierad kollektivtrafik över land och vatten. En nyckel för att kunna realisera en hållbar och skalbar marin kollektivtrafik är att laddning med höga spänningsnivåer också skall kunna realiseras i en marin miljö.
 
Volvo tillsammans med ABB och Chalmers tekniska högskola söker stöd från Energimyndigheten för genomförande av förstudie med ambition att kartlägga, utreda och föreslå en inriktning mot etableringen av konceptuella lösningar för fartyg och laddningsinfrastruktur som i ett senare skede skall kunna realiseras i ett marint demoprojekt.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • ABB (Privat, Switzerland)
Startdatum 2019-05-08
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.