Mot en snabbare spridning av förnybar energi: ekonometriska modeller av innovationssystem för att identifiera accelererande och begränsande faktorer

Utvecklingen av förnybara energiteknik beror på många faktorer, och regeringar har en rad olika policyåtgärder för att stimulera utveckling och användning av sådan teknik. De kan tillsätta medel för forskning, ge bidrag, införa mål för marknadsandelar, införa skatter på koldioxid, med mera.

I detta forskningsprojekt kommer vi analysera historiska effekter av policybeslut på forsknings- och industriverksamhet, samt den efterföljande utvecklingen och användningen av ett antal förnybara energitekniker. Vi kommer att jämföra erfarenheter från en stor grupp länder, över en längre tid.

Med hjälp av statistiska modeller kan vi exempelvis identifiera om mer forskningsmedel verkligen leder till mer installerad vindkraft. Sådana modeller kan också avgöra om effekten är stor, exempelvis om dubbelt så mycket forskningsmedel leder till dubbelt så mycket vindkraft. På liknande sätt kan vi jämföra om forskningsmedel eller skatt på koldioxid har störst effekt på den installerade effekten. Sådan information kommer vara mycket användbar för beslutsfattare. De kan då på ett bättre sätt hantera de nuvarande svagheterna i förybara energisektorer och snabbare uppnå ett helt förnybart energisystem.

Startdatum 2016-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-05-31
Utvecklingen av förnybara energiteknik beror på många faktorer, och regeringar har en rad olika policyåtgärder för att stimulera utveckling och användning av sådan teknik. De kan tillsätta medel för forskning, ge bidrag, införa mål för marknadsandelar, införa skatter på koldioxid, med mera. 
I detta forskningsprojekt kommer vi analysera historiska effekter av policybeslut på forsknings- och industriverksamhet, samt den efterföljande utvecklingen och användningen av ett antal förnybara energitekniker. Vi kommer att jämföra erfarenheter från en stor grupp länder, över en längre tid. 
Med hjälp av statistiska modeller kan vi exempelvis identifiera om mer forskningsmedel verkligen leder till mer installerad vindkraft. Sådana modeller kan också avgöra om effekten är stor, exempelvis om dubbelt så mycket forskningsmedel leder till dubbelt så mycket vindkraft. På liknande sätt kan vi jämföra om forskningsmedel eller skatt på koldioxid har störst effekt på den installerade effekten. Sådan information kommer vara mycket användbar för beslutsfattare. De kan då på ett bättre sätt hantera de nuvarande svagheterna i förybara energisektorer och snabbare uppnå ett helt förnybart energisystem. 

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)
Inom detta forskningsprojekt kommer förbättrade ekonometriska modeller utvecklas för faktorer som påverkar när, och hur snabbt, förnybar energiteknik sprids. Modellerna kommer att tas fram utifrån paneldata från ett antal olika länder. Den främsta förbättringen jämfört med existerande modeller kommer vara appliceringen av ett utökat set variabler, som bygger på insikter från litteraturen om teknologiska innovationssystem. Sådana variabler innefattar bland annat forskning- och
utvecklingsaktivitet, skapandet av marknader och tillverkningsindustrier, samt policybeslut som stödjer dessa processer.
Resultaten kommer att visa statistiska belägg för hur starka dessa processer är i just fallet förnybar energi, vilket vore mycket användbart för beslutsfattare eftersom det handlar om processer som kan påverkas av deras beslut. Information från sådana förbättrade modeller kan informera beslut och politik som har till syfte att öka övergången till mer hållbar teknik inom energi och andra områden. Den kan också bidra till att bygga upp och bibehålla konkurrenskraftig, inhemsk och högteknologisk industri.
Resultaten kommer även kunna användas för att förbättra modeller och prognoser för energisystem, och informera diskussioner om vilka tidsrymder som krävs för övergångar till andra energisystem.

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.