Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea) 2

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2015-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-04-30

Finansieras av

  • Europeiska kommissionen (Horisont 2020) (Offentlig, Belgium)

Publicerad: to 31 maj 2018.