Effektivitetsbedömningar av båtbottenfärger

Riskbedömning av båtbottenfärger, även kallade antifoulingfärger, skiljer sig åt mellan EU-länder. Detta har resulterat i att färger med högt läckage är tillåtna i vissa länder medan andra länder förbjuder samma produkter. Därför har Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) nyligen lanserat en ny strategi för att harmonisera riskbedömningen mellan EU:s medlemsstater. Målet med det aktuella projektet är att

· Bestämma lägsta läckage av koppar från antifoulingfärger för att effektivt förhindra påväxt i Östersjön och Nordsjön

· Utvärdera påväxttrycket i olika regioner i Östersjön och Nordsjön.

Resultaten kommer att användas av svenska kemikalieinspektionen (KemI) och ECHA i deras arbete för att harmonisera godkännandeprocessen för AF-produkter.

 

Projektet är finansierar av KemI och är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers (Erik Ytreberg och Maria Lagerström) och IVL Svenska Miljöinstitutet (Anna-Lisa Wrange).

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-02-15

Sidansvarig Publicerad: to 15 okt 2020.