EcoProIT - Ekologisk och Ekonomisk produkt-påverkansberäkning

Projektet syftar till att skapa metoder och verktyg för att minska produktionssystems miljöpåverkan samtidigt som produktiviteten ökas. Detta sker genom att rikta enkla verktyg direkt till produktionsingenjören där analyser av systemets påverkan på miljön kan utföras.

Verktyget ger möjlighet för användaren att utföra analyser på produktens nuvarande livscykel med fokus i produktionssystemet, men också analyser av hur förändringar i produktionssystem påverkar produktivitet och miljöpåverkan. Projektet syftar till att ta fram ett standardiserat arbetssätt i utförandet av analyserna, för att kunna generera transparenta och jämförbara resultat.

Startdatum 2010-09-06
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.