ELSAA - Effektiv storskalig aerodynamisk analys

En jetmotor utgör ett komplicerat system vilket traditionellt har framtagits på komponent basis där intilliggande komponenters interagerande har beaktats iterativt. En förändrad konstruktionsfilosofi, där en pluralitet av komponenter studeras som ett integrerat system, kan ge effektivare lösningar. Projektet har som mål att göra integrerade studier på huvudkomponenter i turbinmotorer i konstruktionsstadiet. Under projektet utarbetas en industriellt tillämpbar designkedja etableras där detaljerade flödesberäkningar bistår fastläggandet av operationsgränser.


En konstruktionsfilosofi där design av integrerade system tas i beaktande kan möjliggöra framtida förbättringar av prestanda genom ökad effektivitet och minskad vikt. Inom projektet kommer konceptuella integrerade kompressorkanaldesigner studeras. I designen inkluderas närliggande komponenter, så som bakre kompressor steg och luftavtappningssystem. Det integrerade systemet tar därmed hänseende till sekundära effekter som kan påverka kompressorns prestanda. Analysmetoden kommer även att valideras mot mätdata från experiment med relevanta drifttillstånd.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.