ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige

Det här projektet skapar en plan för utveckling och nyttiggörande av elektriska flygplan i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, RISE Viktoria, QRTECH och Luftfartsverket, med en referensgrupp som inkluderar SAAB, GKN Aerospace, Volvo Cars och Göteborgs Stad. Flyget står 2% av de globala utsläppen av CO2, och andelen beräknas öka till 15-27% år 2050. Därför gör Tyskland, USA och Kina stora satsningar på elektriska flygfarkoster. Även om utvecklingen bara är i sin linda har flygande demonstratorer redan uppvisats. Samtidigt har användningsområden identifierats för elektriskt flyg i kortdistanstransport. Sverige har en stark flygindustri och en transportinfrastruktur som är beroende av flyget. I projektet förenas flygindustrin och teknologiföretagen med myndigheter, sjuktransport, polis, brandkår, stadsplanerare, energibolag, och transportföretag för att utvärdera hur elektrisk flygteknologi bäst kan hjälpa Sverige.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Qrtech AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-04-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 04 okt 2019.