ELASTMOOR - Elastiska förankringssystem för vågenergiomvandlare

Syftet är att förbättra kunskapen om hur elastiska förankringssystem skall designas för vågenergiomvandlare. Det kommer att uppnås genom att samla in data från (i) laboratorietester av gummi, polyester och nylonlinor, och det kopplade systemet med förankring och flottör i en provbassäng, och (ii) fullskaliga fälttester av Waves4Powers vågenergiomvandlare med Seaflex elastiska förankringssystem. Resultaten från laboratorietesterna skall användas för (iii) fullskaliga fälttester i Portugal av ny förankring gjord av gummi, polyester eller nylonlinor, och (iv) utveckling av materialmodeller som skall integreras i en egenutvecklad dynamisk simuleringsmodell för förankringssystem. Simuleringsverktyget skall användas för att analysera mekanisk livslängd hos förankringslinorna. Tillförlitlighetsanalys skall användas för att undersöka den statistiska variationen i parametrar som påverkar utmattningslivslängden.

Samarbetande organisationer

  • Seaflex AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Instituto Superior Tecnico (Forskningsinstitut, Portugal)
  • Waves4Power AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.