EENE: Energieffektiv Navigering för Elfordon

Forskningsframsteg inom elektrifierade och uppkopplade fordon ger upphov till nya möjligheter att förbättra både energieffektivitet och kundupplevelse. Man kan genom förbättrade navigationsalgoritmer och system minska människors oro inför övergången till rena elfordon. Ett effektivt navigationssystem för elfordon bör kunna ta hänsyn till både restid och energiförbrukning. Det bör även ta hänsyn till omdet är möjligt att nå ett mål med nuvarande energimängd i batteriet och dirigera fordonet mot lämplig laddstation om det behövs. Detta ställer höga krav på beräkningseffektivitet för både algoritmer och energiförbrukningsmodeller. Målet för det här projektet är att först utveckla och utvärdera den typen av algoritmer och modeller, för att därefter att tillämpa demi praktiken genomprototyputveckling av mjukvara för provfordon. Både modeller och algoritmer planeras att valideras genom simuleringar och riggkörningar. Projektet koordineras av Volvo Personvagnar AB och genomförs i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 24 jun 2022.