ECOCORE: Effektivisering av transformatorer och reaktorer för hållbart kraftsystem

Projektet syftar till att generera kunskap om energiförluster i magnetiska material och kärnor samt att föreslå och testa lösningar för att reducera dem. För att nå målet kommer experimentella studier och datorsimuleringar av magnetiseringsprocesser i magnetiska material och storskaliga kärnor byggda med nya designprinciper att genomföras. Lösningar för aktiv magnetisk flödesreglering i kärnan ska också studeras. Projektet kommer att tillhandahålla kunskap som behövs för utveckling av effektiva transformatorer och reaktorer.

Samarbetande organisationer

  • KKM Kraftkvalitémätning AB (Privat, Sweden)
  • Transformer CageCores AB (Privat, Sweden)
  • Fogelberg Consulting AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 10 jun 2021.