Driver models for automated driving

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
  • Chalmers (Lärosäte, Sweden)
  • Chalmers (Utgivare, Sweden)

Publicerad: on 28 nov 2018.