Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande in WEEE (WEEE Digit)

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram en digitaliserad återanvändnings- och återvinningsprocess som utnyttjar robotteknik för förbättrad återvinning av kretskort och neodyniummagneter från hårddiskar. Projektet kommer att ta fram en robotcell med flexibla intelligenta fixturer. På lång sikt kan projektet bidra till ökad och mer resurseffektiv återanvändning och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.

Samarbetande organisationer

  • Stena Technoworld AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-06-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.