Digitalisering av komplett produktionsflöde - en förutsättning för additiv tillverkning (DINA)

Syfte och mål
Projektet syftar till att öka användningen av additiv tillverkning som produktionsmetod genom att skapa en avsevärt snabbare och enklare arbetsinsats för att få fram komponenter. Förenklingen sker genom användning av virtuella verktyg och dedikerad informationshantering i hela konstruktions och produktionskedjan.

Förväntade effekter och resultat
En demonstratormiljö för digitala flöden för additiv tillverkning (Produktstekniskt centrum med flera). Rapport roadmap - förslag till fortsatt arbete. Sucess story strategisk samverkan mellan SIO-programmen Lättvikt, Metalliska Material, Innovair och Produktion2030.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet kommer att drivas genom fyra arbetspaket. AP1. Projektkoordinering och informationsspridning AP2. Informations och datakartläggning AP3. Utveckla lösningar AP4.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.