Digitalisering av AM-produktionskedjan för att skapa effektivitet (DINA++)

Målet med DINA++ är att skapa kunskap, arbetssätt och enkla verktyg så att det i en snar framtid går "Att direkt gå från CAD-definition till en färdig komponent som är kvalitetssäkrad med minimalt av manuell handpåläggning" Projektet kommer att vara direkt bidragande till en mer effektiv produktion som ger möjlighet till "first-time-right" inom AM. Det är något som endast i undantagsfall existerar idag.

DINA++ planerar att paketera beredning-AM-process-kompletterande processer och efterkontroll-kedjan till ett effektivt bibliotek av möjliggörande digitala metodmoduler. Metodbiblioteket kommer att kunna användas för AM-processen i produktionsflöden med liknande tankesätt som en klass i objektorienterad programmering, därav akronymen DINA++ Med den effektivitet av det digatala flödet som projektet ger genom modularisering kommer produktionstiden för AM tillverkade komponenter i flexibla verkstäder i förlängningen kunna halveras.

Arbetet sker i 5 arbetspaket:

1) Hantering av Informationen runt AM-maskiner

2)Paketering av modeller och data för att underlätta beredningen

3)Kopplande av beredning-till-komponents digitala hantering till design

4)Demo och informationsspridning

5)Projektledning.

Täta avstämningsmöten inom arbetspaketen kommer ge en bild av progressen och en möjlighet att snabbt korrigera för att i slutet av året kunna leverera de utlovade resultaten.

 

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-02-28
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-02-28

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.