Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter (DiLAM)

Projektets syfte är att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom ökad produktionsflexibilitet och kortare time-to-market. Målet är att möjliggöra detta genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning vid industriell produktion och produktutveckling av storskaliga komponenter.

Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och reducera ingångströsklar samt risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för projektets deltagare och slutanvändare. De långsiktiga effekterna av projektet kommer att bli ökad tillämpning av digitaliserad additiv tillverkning inom svensk tillverkningsindustri med ökad flexibilitet och konkurrenskraft som följd. Den digitaliserade värdekedjan för additiv tillverkning av stora komponenter kommer i ett första steg att implementeras för att sedan demonstreras genom ett antal fallstudier. Dessa väljs av de medverkande företagen (slutanvändarna) vilka alla har ett starkt behov av digitaliserad och integrerad additiv tillverkning för att sänka ledtider för specialdesignade och kundunika produkter.

Samarbetande organisationer

  • ABB (Privat, Switzerland)
  • BLB Industries (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-05-31

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.