Digitala arbetsinstruktioner för kognitivt arbete - DIGITALIS

Syfte och mål
Genom en ökad grad av digitalisering har industriella arbetsinstruktioner de senaste 20 åren givits en allt mer digital representation. Trots stark teknisk utveckling har kunskapen kring utformning av instruktioner inte förändrats i samma takt. Detta har bl.a. gett kvalitetsbrister, effektivitetsbrister och lägre grad av inkludering av personalgrupper. Den centrala utmaningen för föreliggande projekt är att demonstrera hur systematisk utveckling av kognitivt stöd och informationsdesign kan öka kvalitet och flexibilitet i framtidens produktion.

Förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att leverera kunskap, riktlinjer och tekniska demonstratorer som påvisar och förbättrar effektivitet i informationsanvändande och ger mindre kvalitetsproblem från informationsanvändning samt som på längre sikt leder till mer hållbara, inkluderande och attraktiva arbetsplatser, förbättrad resiliens och en bättre beredskap för demografiförändringar.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet inleds med analyser av både företagens nuläge samt den akademiska litteraturens syn på industriella arbetsinstruktioner. Detta följs upp av en iterativ teknikutveckling och utvärderingsfas som resulterar i konkreta riktlinjer för teknisk informationsleverans. Slutligen genomförs implementationer av lösningar på förekommande fallstudier tillsammans med utveckling av tre demonstratorer.

Samarbetande organisationer

  • Saab AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Hitech & Development Wireless (Privat, Sweden)
  • ESI Group (Privat, France)
  • CEJN AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Husmuttern AB (Privat, Sweden)
  • Swegon (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-07-01
Slutdatum 2024-11-30

Sidansvarig Publicerad: on 28 sep 2022.