Digital platformstvilling - DPT

Detta projekt syftar till att skapa förutsättningar att återanvända insamlade data från system som är i bruk och som tidigare har konstruerats. På så sätt kan nya produkter effektivare bedömas baserat på tidigare erfarenhet. Målet med projektet är att möjliggöra modellering och utforskning av nya alternativa konfigurationer som representerar samspelet mellan en mängd produkter och maskiner i tillverkningen, dvs en digital tvilling definierad ur ett plattformsperspektiv.

Projektet avser leda till en förbättrad förmåga att bedöma risk, potential och analysera värde av teknologiinnehåll vilket är avgörande för att kunna introducera lönsamma produkter på marknaden.

Projektet är indelat i två faser, den första som definierar det digitala tvillingconceptet till 2019, därefter ett projekt som tillämpar och utvecklar förmåga att nyttja den digitala tvillingen.

 

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.