Edig bild

Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig)

Projektet E-DIG syftar till att utveckla en digital lärplattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare i svensk industri. Målet är att skapa en webbaserad flexibel lärplattform, som samlat erbjuder utbildningsmöjligheter inom relevanta områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion. Lärplattformens målgrupp är bl a operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag samt utbildningsaktörer.
Förväntade effekter och resultat
Projektet E-DIG resulterar i en flexibel moduluppbyggd digital lärplattform för effektivt kompetenslyft för att konkret stödja digitaliseringsförmågan i svensk industri. Förväntade effekter är höjning och breddning av digitaliseringskompetensen med ett integrerat hållbarhetsperspektiv. Projektet skapar nya möjligheter för tids- och rumsoberoende träning och utbildning, individ-, och företagsanpassning samt kombinationsutbildning i både en digital och fysisk miljö.
Planerat upplägg och genomförande
Lärplattformen utgår en fysisk demo-bilfabrik där moduler vidareutvecklas utifrån industriparters behov för fabrikers digitalisering. En konceptmodell tas gemensamt fram där företagen bidrar till lärplattformens konkreta innehåll. Pedagogisk utveckling och hållbarhetsvärderingar sker för respektive modul.

Samarbetande organisationer

 • Prevas (Privat, Sweden)
 • Göteborgs tekniska college (Akademisk, Sweden)
 • Swedish Match (Privat, Sweden)
 • CGM Group (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Swerea (Privat, Sweden)
 • SKF (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Good solutions (Privat, Sweden)
 • ABB (Privat, Switzerland)
 • XMReality (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-11-30

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.