Digital kvalitetssäkring för hållbar produktion

Syfte och mål:
Det föreslagna projektet syftar till att realisera en digital kvalitetssäkringsprocess som kan skalas upp och möjliggöra en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig global produktion. Målet är i huvudsak effektivisering, där förväntade vinster är; ökade möjlighet att balansera kvalitet mot kostnad, kraftigt reducerad tidsåtgång för enskilda moment, minskat antal kostsamma iterationer och förbättringsloopar mellan OEM och globala/lokala leverantörer, ökad robusthet i valt koncept, ökad spårbarhet, minskat antal kassationer och därmed minskad total materialåtgång.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet förväntas bidra till 1) Klimatneutral och cirkulär produktion genom ökad grad av digitalisering och automatisering av geometrisäkringsprocessen, reducerade transporter och resande samt reduktion av fysiska provserier 2) Resurseffektiva värdekedjor med reducerad variation i slutprodukt, reducerade ledtider i geometrisäkringskedjan och reducerat behov av fixturer 3) Ökad konkurrenskraft för svenska OEM/SME genom ett effektivt digitalt arbetssätt 4) Socialt hållbar och attraktiv industri där mycket krävande fysiskt arbete automatiserats och digitaliserats.

Planerat upplägg och genomförande:
Projektet genomförs i sex arbetspaket (AP). Chalmers ansvarar för metodiken kring den digitala kravrepresentationen (AP1) och den digitala utvärderingen (AP4). Volvo Cars ansvarar för friformsfixturering och mätning (AP2), Saab Aeronautics ansvarar för konfigurerbar mätcell (AP3). FCC och IPS Sweden tillför teknologier för banplanering och optimering. Polyworks Scandinavia tillför mjukvara för mätberedning och analys. RD&T Technology och LK Scandinavia tillför mjukvara och hårdvara och ansvarar för projektets digitala demonstratorer (AP5) och affärsmodeller (AP6).

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • LK Scandinavia (Privat, Sweden)
  • Rd&T Technology Ab (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • PolyWorks Scandinavia AB (Privat, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-07-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 18 sep 2021.