Digital tvilling för geometrisäkrad produktion

Projektet syftar till att utveckla en digital tvilling för geometrisäkrad produktion som dels ska kunna köras i realtid för att styra pågående produktionsprocess, dels kunna användas i tidigare utvecklingsskeden för att simulera och visualisera effekten av geometrisk variation.

Resultaten kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft inom genom bättre kvalitet och minskad tid och kostnad.


Projektet kommer att ha tre tydliga leveranser kopplad till ”Digital tvilling för geometrisäkrad produktion”:

1. Bättre materialmodeller och snabbare algoritmer för användning i realtid

2. Bättre visualiseringsmöjligheter för att stötta hela utvecklingskedjan

3. ”Specifikation” för en framtida ”digital thread” (digitalt informationsflöde) för geometrisäkrad produktion.

Samarbetande organisationer

  • Wingquist laboratory (Centrumbildning, Sweden)
  • Rd&T Technology Ab (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 okt 2019.