Digigeo

DigiGeo

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Det här projektet fokuserar på vilken data som krävs för variationssimulering och visualisering för beslutsstöd, samt hur dessa data ska samlas in och lagras.

Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers, och mer generellt, bättre utnyttjande av mätdata i digitala värdekedjor från mätning hos leverantör till färdig produkt hos OEM.

Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i en databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd.

Detta stöttar den industriella värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

 

 

Samarbetande organisationer

  • Wingquist laboratory (Centrumbildning, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 okt 2019.