Design för tillit mellan förare och autonoma fordon - TRUST

Projektet: 

- undersöker vilka faktorer som påverkar människors tillit till autonoma fordon. Utforming av interaktionen - i vid bemärkelse - mellan förare/användare och fordon utgör ett speciellt fokus

- undersöker vilken kunskap som krävs för att stödja arbetet med utfomning av interaktionen, dvs. HMI där I=interaktion

- utvecklar metoder för att undersöka och mäta tillit

Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 25 aug 2022.