Design av knapptryckningsljud (DOSS)

Syfte och mål
Det här projektet kommer att ta fram tekniskt mätbara mått för att förklara ljudupplevelsen vid en knapptryckning eller hantering av andra reglage, exempelvis spakar. Detta förväntas halvera utvecklingstiden för nya knappkomponenter genom en tydligare kravställning mellan fordonstillverkare och underleverantörer. Vår målsättning med detta projekt är att förbättra den auditiva kvaliteten.

Förväntade effekter och resultat
Metodiken kommer att användas för att utvärdera redan existerande knapptryckningsljud och hur de överensstämmer med övrig design för användarupplevelsen och vid utveckling av nya målljud. Det är en viktig kompetensuppbyggnad som idag saknas, för en målinriktad UX design måste det finnas en tydlig koppling och förståelse för hur UX korrelerar med tekniska mätbara parametrar. Metodiken kommer att ligga till grund för en kravställningsmetodik som kommer att användas vid kommunikation med underleverantörer.

Planerat upplägg och genomförande
Metodiker för inspelning av mindre komponentljud utredas och tekniskt mätbara mått tas fram. Efter det kommer ljuden utvärderas i lyssningsförsök för att hitta akustiska faktorer och för att skatta uppskattningen. Sedan kommer ljuden syntetiseras (dvs realistiska knapptryckningsljud simuleras). Mha de syntetiserade ljuden kan förändringar utvärderas tidigare i designprocessen. I ett sista steg sker en syntes av hur tekniskt mätbara mått påverkar den perceptuella upplevelsen och vilka mått som bör ligga till grund för en kravställning för VCC knapptryckningsljud.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.