Design and modelling of innovative machinery systems for large ships

Projektet syftar till att utforma och optimera den kombinerade anläggningen Ship Power som huvudsakligen består av dieselmotor och WHR system.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats

Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.