Datasäkerhet för fordonssystem i en föränderlig miljö (CyReV fas 2)

Syfte och mål: Syfte med projektet är att uppnå ökad cybersäkerhet i fordon. Mål i projektet är att utveckla stöd för resilienta fordonsystem (detekteringsmekanismer, forensics, analyserande/lärande samt verifiering/validering) Förväntade effekter och resultat: Projektet Cyber Resilience for Vehicles, CyReV (fas2), fokuserar på cybersäkerhet för fordonssystem i en föränderlig miljö. CyReV (fas 2) undersöker (i) arkitekturer hos ett cyberresilient fordon, (ii) djupgående försvar för start upptäckt samt (iii) forensics tekniker för att hitta grundorsaken till cyberattacken. Upplägg och genomförande: Projektet (fas 1 + fas 2) är uppdelat i sex arbetspaket (WP0 - WP5) samt med tre milstolpar (MS1, MS2 och MS3). WP0: Projektledning WP1: Industriella behov och use cases WP2: Utveckling av resilienta fordon system WP3: Detekteringmekanismer WP4: Forensics, analyserande/lärande samt åtgärd WP5: Verifiering och validering

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Assured AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 27 feb 2021.