Datasäkerhet för fordonssystem i en föränderlig miljö - fas 1 (CyReV)

Syfte och mål: Syfte med projektet är att uppnå ökad cybersäkerhet i fordon. Mål i projektet är att utveckla stöd för resilienta fordonsystem (detekteringsmekanismer, forensics, analyserande/lärande samt verifiering/validering) Förväntade effekter och resultat: Projektet Cyber Resilience for Vehicles, CyReV (fas1), fokuserar på cybersäkerhet för fordonssystem i en föränderlig miljö. CyReV (fas 1) undersöker (i) arkitekturer hos ett cyberresilient fordon, (ii) djupgående försvar för start upptäckt samt (iii) forensics tekniker för att hitta grundorsaken till cyberattacken. Upplägg och genomförande: Projektet är uppdelat i sex arbetspaket (WP0 - WP5) samt med två milstolpar (MS1 och MS2). WP0: Projektledning WP1: Industriella behov och use cases: MS1 D1 V1.0; MS2 D1 V2.0 WP2: Utveckling av resilienta fordon system: MS2 D2.1 V1.0, D2.2 V1.0; D2.3 V1.0 WP3: Detekteringmekanismer: MS2 D3.1 V1.0, D3.2 V1.0, D3.3 V1.0 WP4: Forensics, analyserande/lärande samt åtgärd: MS2 D4.1 V1.0 , D4.2 V1.0 WP5: Verifiering och validering: MS2 D5.1 V1.0, D5.2 V1.0, D5.3 V1.0

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Assured AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 21 dec 2019.