Koncept för "Smart production control".

Databaserad automatiserad produktionsstyrning av fabricerade komponenter

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram nya metoder och verktyg för on-line övervakning och styrning av en tillverkningskedja för fabricerade komponenter.

Den långsiktiga visionen är att ha ett helt autonomt och självoptimerande tillverknings- och fabrikationsproduktionssystem. Detta ”system” bör vara kapabelt att demonstrera flöde av data, dataanalys samt metoder för processtyrning och grundorsaksanalys, något som kommer att demonstreras i labbmiljö. Målet är även att visa och kvantifiera inverkan på kvalitet, produktionstakt och kostnad.


Funktionaliteten hos det beskrivna systemet möjliggör systematisk datahantering och processkontroll för nya system med hög automationsgrad och adaptivitet. Detta kommer att innebära ett radikalt och innovativt steg när det gäller hur inspektions- och sensordata i tillverkningskedjan kan användas för att nå önskad kvalitet till låg kostnad. Förutom automatiserad tillverkning förväntas även förenklad, eller t.o.m automatiserad, grundorsaksanalys och kapabilitetsutvärdering (6Sigma) kunna utföras.


Projektet syftar till att hantera den ökade komplexitet som tillverkning av fabricerade komponenter innebär genom att implementera strategier och koncept hämtade från Industri 4.0 och digitalisering. Både geometrisk data samt sensorsignaler kommer att från varje processteg att återmatas till en databas, som även inkluderar digitala tvillingar av tillverkningssystemet och de tillverkade komponenterna. Tillgången till data från samtliga processteg möjliggör hantering och analys av variationer som kan användas i anpassning av efterkommande operationer.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
Styrgrupp (GKN intressenter)
Robert Reimers, Research & Technology, Manager Process Engineering
Dr. Johan Lööf , Straddler and Cluster Leader Value Driven Design
Jan Wigren, Senior coating specialist, Engine Products Sweden.
Fredrik Johansson, Engine Products Sweden, Director of Process Technologies, ME&Q
Per Woxenius, Reserach & Technology Program Manager
Anders Sjunnesson, Reserach & Technology, Chief Technologist

Referensgrupp (GKN):
Martin Restin, Engine Products Sweden, Quality Engineering.
Sören Knuts, Engine Products Sweden”Design for Robustness”
Oscar Andersson, Engine Products Sweden, Principle Method Engineer Welding ?

Sidansvarig Publicerad: ti 21 apr 2020.