Data Driven Användarupplevelse - DDUX

Syfte och mål: Målet med projektet är att utveckla ny metod för att förbättra förståelsen för körstödssystemen farthållare, adaptiv farthållare och Pilot assist och därmed öka ett adekvat användande med en ökad behållning för användaren. Projektet kommer implementera ett nytt system där meddelanden kan visas för användaren i någon av bilens displayer för att informera och utbilda användaren om när det är lämpligt att använda utvalda system och hur dessa system används på bästa sätt. Den nya metoden är även ett steg att böja "beta" testa nya idéer direkt mot riktiga kunder i en korrekt miljö. Förväntade effekter och resultat: Bilsignaler används för att förstå användandet av olika bilfunktioner and därmed förstå problem, fördelar och begränsningar i systemet från ett användarperspektiv. Dagens HMI system i bilarna kommer manipuleras så att kontextbaserade meddelanden kan visas för användaren för att öka ett adekvat användande. Projektet kommer att öka förståelsen för hur effektiv och relevant kommunikation skall utformas mellan fordon och förare för att öka säkerheten, upplevelsen och lära föraren funktioner. Upplägg och genomförande: Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt där signaldata från bilar har används för att förstå kunders uppskattning av olika system och deras beteende kopplat till studerade system. I WP1 kommer validering av tidigare resultat genomföras. I WP2 kommer fokus ligga på att utveckla och implementera prototypsystemet för att visa meddelanden för kunden. Slutligen kommer alla resultat att valideras i W3

Startdatum 2019-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 03 jun 2020.