DISU - Digital Service Innovation Success

Syfte och mål: Målet med projektet är att utveckla kunskap kring de faktorer/förutsättningar som krävs i en organisation för att denna skall kunna utveckla fler framgångsrika digitalt baserade tjänsteinnovationer. Förväntade effekter och resultat:
Omställningen mot att utveckla digitalt baserade tjänster tar ofta betydligt längre tid än beräknat. Vår hypotes är att företagen inte är tillräckligt bra på att tillvarata de idéer avseende nya tjänsteinnovationer som finns i företaget då denna typ av innovationer oftast måste kombinera kompetens och kreativitet från olika delar och nivåer i företaget. Projektet kommer att kartlägga vilka faktorer som leder till framgångsrika tjänsteinnovationer, vilket genererar kunskap som möjliggör för företag att lyckas med sina digitalt baserade tjänsteinnovationsprojekt.
Upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, samt Ascom och PIAB. Dessa företag genomgår en tjänstefieringsprocess med målet att utveckla fler framgångsrika digitalt baserade tjänsteinnovationer. Under projektet (steg 1) kommer intervjuer och workshops att genomföras med syftet att förbereda en fullständig ansökan till steg 2.

Samarbetande organisationer

  • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-11-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-01-31

Sidansvarig Publicerad: lö 26 feb 2022.