DENCITY

Syftet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om hur man kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende, har uppfyllts då projektkonsortiet tagit fram en lösningsidé som innehåller en integrerad process för person- och godstransporter i stadsbyggnadsprocessen samt gemensamt utarbetat fyra innovativa demonstratorer som tillsammans kommer att utgöra lösningar för att nå ett yteffektivt och hållbart transportsystem för förtätade städer.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Älvstranden Utveckling (Offentlig, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-26

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 05 dec 2019.