DEFAINE (Design Exploration Framework based onAI for froNt-loaded Engineering)

Syfte och mål: Det övergripande målet för den svenska delen av projektet är att främja storskaliga designutforsknings förmåga med hjälp av distribuerad och skalbar datainfrastruktur utökad med artificiell intelligens (AI).
Projektet syftar till att: Minska återkommande kostnader i design av flygplan med 10% och Minska ledtiden för designuppdateringar med 50%. Förväntade effekter och resultat: Genom att samarbeta på en internationell miljö strävar det svenska konsortiet efter att: - Ta med och utveckla avancerad intelligent teknik för automationsdesign till flygindustrin i Sverige. - Främja universitetsdeltagare att vara i framkant internationellt och påverka ingenjörsutbildning med resultat och testfall - Främja den svenska programvaruföretagen för att utveckla och validera resultat och implementera SoA-tekniker i svenska befintliga programvarumiljöer Upplägg och genomförande: Projektet tar ett iterativt arbetsstätt, där totalt 3 huvud-iterationer är planerade för att utveckla de viktigaste programvarubaserade leveranserna. Dessa programvaruleveranser utgör komponenterna i arkitekturen för den frontladdade designprocessen. Det iterativa tillvägagångssättet möjliggör en smidig utveckling av arkitekturen och dess komponenter. Industriella användningsfall spelar en viktig roll som tillhandahåller specifikationerna som input till denna utveckling, samt verifiering och validering av resultaten för varje iteration.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • PE Geometry (Privat, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-09-01
Slutdatum 2023-08-31

Sidansvarig Publicerad: on 02 mar 2022.