Cryonoise

Vi strävar efter att sätta en ny global industriell standard för lägsta brus i halvledarelektronik. Nyckelinnovation är en unik transistorteknologi optimerad för lägsta brus vid kryogena temperaturer 3 - 20 K. Konsortiet kommer för första gången att utveckla en industriell värdekedja för kryogena lågbrusförstärkarprodukter.

Det finns två huvudsakliga marknader för kryogena lågbrusförstärkare: Radioastronomi och kvantdatorer. Den förstnämnda växer på grund av övergången från enkla till massiva antennsystem där varje antenn är i behov av en kryogen lågbrusförstärkare. Båda marknaderna växer snabbt och med den nya industriella process som utvecklats i detta projekt kommer vi att kunna tillfredsställa den ökade efterfrågan.

Projektet bygger på två metoder: (1) Innovation i en lågbrusig transistorkonstruktion, InP HEMT, specifikt optimerad för kryogen drift. (2) Att föra innovationen till ett industriellt skede genom att inrätta en produktionskedja för CLNA.

Samarbetande organisationer

  • Low Noise Factory AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 10 jul 2020.