Climate-KIC Building Technologies Accelerator – Smarta hållbara kontor

Smart Sustainable Offices (SSO) är ett projekt under flagskeppet Building Technologies Accelerator (BTA), finansierat av Climate-KIC Climate-KIC (Climate-Knowledge and Innovation Community), ett initiativ från European Institute of Innovation & Technology (EIT). Den byggda miljön är central för att minska både utsläpp av CO2-eq och begränsa resursförbrukning. I europeiskt genomsnitt ansvarar byggnader för 40% av all miljöbelastning. Projektet SSO fokuserar på kommersiella byggnader och specifikt på kontor som representerar deras största fraktion. Då människor tillbringar mer än 80% av sin tid inomhus krävs skapandet av nya strategier för kontorsarbete för att minska miljöpåverkan och social ojämlikhet vilket innebär en möjlighet att introducera nya idéer och teknik i en marknad som är i behov av innovation. Smarta hållbara kontorsprojektet syftar till att beforska sambanden mellan inomhusmiljön, kvalitetsparametrar och välbefinnande i faktiska kontorsscenarion genom att utföra empiriska studier i verkliga demonstrationsförhållanden. Projektet fokusera på byggnaden under sin användningsfas efter att den har tagits i bruk. Samarbetet sker i ett internationellt konsortium och kommer att bana väg för en ny generation av användarorienterade, energieffektiva och koldioxidsnåla kontor.

Startdatum 2014-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Finansieras av

  • The European Institute of Innovation and Technology (EIT) (Offentlig, Hungary)

Sidansvarig Publicerad: to 16 apr 2020.