ClimaDye

Huvudsyftet är att analysera hållbarhetsprestanda för vattenfri färgning av biofiber från ett livscykelperspektiv, där vi bland annat undersöker:


-miljöeffekter
-Effekter på människor, både operatörer och konsumenter
-koldioxidavtryck
-resurseffektivitet
-energieffektivitet
-kostnad


Baserat på resultaten kommer större studier med potentiellt omfattande vetenskapliga, kommersiella och miljömässiga värden att göras.

Samarbetande organisationer

  • IKEA GreenTech AB (Privat, Sweden)
  • Join Business & Technology (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.