Cirkulär Cellulosa till framställning av textilfibrer (TTT)

Syftet är att möjliggöra en cirkulär och resurseffektiv cellulosaekonomi i Sverige, med målet att extrahera cellulosa från restströmmar (exv. jordbruksavfall, använda textilier och returkartong) för ökat värde. Projektet har 3 unika projektmål: A) att öka det industriella intresset för cellulosarika restströmmar och deras marknadsrelevans, B) att öka potentialen för restströmmar i resurseffektiva processer för tillverkning av cellulosamaterial, och C) att uppnå ett stärkt nätverk och en ökad kunskap inom resurseffektiva processer för bioindustriella tillämpningar.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-08-01
Slutdatum 2023-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2022.